دانلود ConceptDraw Office Pro v8.0.7.4 - نرم افزار به تصویر کشیدن ذهنیت شما و مدیریت پروژه ها

با استفاده از نرم افزار ConceptDraw Office می توانید Concept یعنی فکر و ایده خود را به تصویر بکشید. سپس آن را در معرض نظر دیگران قرار داده و به این وسیله بپرورانید. می توانید دیاگرام و شکل هندسی رسم کنید. ذهنیت خود را به تصویر بکشید و پروژه خود را مدیریت کنید. این نرم افزار مورد استفاده دانشجویان بیشتر رشته ها و همچنین شرکت ها در طراحی ها و اجرای پروژه ها می باشد. ساخت یک Presentation و ارائه یک نمودار شماتیک در مورد مساله ای خاص از قابلیت های این نرم افزار است.

این نرم افزار دارای چند جزء است:
- نرم افزار ConceptDraw MINDMAP جهت برنامه ریزی و طرح ریزی طوفان فکری و فرآیند ساخت
- نرم افزار ConceptDraw PRO برای رسم دیاگرام و اشکال هندسی متنوع
- نرم افزار ConceptDraw PROJECT برای طرح ریزی پروژه ها از ساده تا پیچیده

امکانات اداری (Office ) نرم افزار:
- بهره گیری از ابزار INGYRE2 برای انتقال داده های مدیریت پروژه با نرم افزارهای  دیگر
- استفاده از Intelligent Topics در نرم افزار MINDMAP برای ارائه با کیفیت اسناد و ارائه ها
- به کارگیری Live Objects در نرم افزار ConceptDraw PRO برای ملموس کردن اطلاعات با استفاده از اشکال هندسی

قابلیت های کلیدی نرم افزار ConceptDraw Office:
- استفاده از ConceptDraw Solution Browser برای بهره مند شدن از امکانات اضافی محصول که از طرف شرکت سازنده ارائه شده است
- استفاده از ConceptDraw Solution Park برای اجرا و مدیریت کلیه اجزای یک پروژه مانند تیم، اسناد، جلسات، زمان ها، طرح ها و چارت ها، نقشه ها، شماتیک ها، گزارشات مدیریتی، وضعیت بودجه و ...
- قابلیت وارد کردن فرمت های مختلف اطلاعاتی در برنامه و خروجی های مختلف
- پشتیبانی از یوزرهای مختلف در برنامه
- پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف
- و ...